افزایش نرخ بازدید ای پی موبایل

با سلام

نرخ بازدید موبایل پاپ اپ اپل برای همه کاربران به ۱۲۰ ریال افزایش یافت