افزایش قیمت پاپ اپ برای کاربران

 با سلام

طی ۲ روز گذشته بخاطر تغییراتی که در وبسرویس داشتیم احتمالا برای ۱۰ درصد از کاربران سایت ها پاپ اپ باز نشده

برای جبران خسارت قیمت پاپ اپ اول به مدت ۴۸ ساعت از ساعت ۲۴ امشب به ۲۷۰ ریال افزایش میابد ( 14 و 15 اردیبهشت )